Palindromowe spotkania
( 17.12.2007 )

W drugim tygodniu grudnia odbyły się aż cztery odczyty poświęcone palindromom w różnych językach, historii polskich palindromów oraz polskim palindromom obecnie. W spotkaniach z Tadeuszem Morawskim uczestniczyli kolejno pracownicy i doktoranci Instytutu Mikroelektroniki i Optoelektroniki PW, Zakładu Elektroniki Jądrowej i Medycznej IR PW, Zespołu ELHEP Instytutu Systemów Elektronicznych PW oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku (także Politechnika Warszawska). Tak więc w ciągu ostatnich dwóch osiągnięto okrągłą liczbę dwudziestu odczytów.

Najwięcej osób (około pięćdziesiąt) było na odczycie dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego wieku. Odczyt ten był najdłuższy (ponad 2 godziny), jednak fotografa przy tym nie było. Natomiast wybrane fotki (kierownik zespołu - prof. Ryszard Romaniuk i prelegent) zamieszczamy poniżej.Dostepny jest również opis spotkania z zespołem ELHEP.