Strona główna
Wstęp
Aktualności
Archiwum
Opinie
Zagadki
Linki
O Autorze:
  –nauka
  –palindromy
  –Wikipedia
Kontakt
Palindromy:
  –bank
  –dla dzieci
  –erotyka
  –imiona
  –jemy
  –konie
  –koty
  –krótkie
  –megapalindromadery
  –nadesłane
  –najdłuższy
  –palindromadery
  –piętrowe
  –polityka
  –popijamy
  –psy
  –raki
  –różne
  –skróty
  –słowiańskie
  –wiersze
  –wspak
  –z "palindromem"
  –zwierzęta

PALINDROMADERY
część 1

Powrót do strony głównej

Nazwę "Palindromader" wprowadził Stanisław Barańczak w książce "Pegaz zdębiał", nadając tej nazwie specyficzny, estetyczny i filozoficzny sens (patrz - opinie). W tej krótkiej prezentacji przyjęto, że palindromader to po prostu dłuższy, wielozdaniowy palindrom. Na początek przytoczymy kilka wybranych palindromów S. Barańczaka, zachęcając do przeczytania objaśnień w książce (jest tam około 30 palindromaderów). Do palindromów dodano skróty komentarzy z książki "Pegaz zdębiał". Oto te palidromadery:

Upomnienie się o prawa jednostki do korzystania z arystokratycznego luksusu:

"Kraksa", gadam jako T. E. Jeż (ordynat) albo jako lokaj oblatany: "Drożeje tokaj `Madagaskar', k...!"

...refleksyjne westchnienie nad ohydą moralną istoty uprawiającej działalność przestępczą:

I potwór-kujon gwałty też, o Boże, tytła, w gnoju krów utopi.

O degrengoladzie pod wpływem alkoholizmu w kręgach dyplomatycznych:

"A, dawaj, omotała mię już wóda" woła konsul Lukullus: "No, kał owadów żuję - i mała to moja wada!..."

Idealistyczny monolog mieszkańca Dalekiego Wschodu:

Oto i kwili beduin, a tępo w ani bas , ani baryton ci utrafi: "Ah, cudu! Rola waloru ducha (i fartu i cnoty!) rabina Sabina w opętaniu debili w Kioto!"

Bardziej liryczne palindromadery S. Barańczaka są u nas w dziale "Erotyka"

Palindromadery Barańczaka są pisane w specyficznym, podniosłym stylu. Szkoda, że opublikowanych jest tak mało. Szkoda, że inni "palindromiści" nie podjęli trudu stworzenia swoich długich palindromów.

Na koniec ciekawostka - jeden z uczestników Forum, gazeta.pl "Złota Kolekcja Palindromów" (pgpg1) napisał dość udany pastisz palindromadera w stylu Barańczaka:

Ona ma dukat! Ot, umyte dzbany. Wyż? A jajka? Tani witraż. Trafi cel - otwór, ta i wieża. Jak? Ot i mąka. Jan. O, tu mało wina. Pan nie chce? - inna pani woła. Mu to na jaką? Mi tokaja! Że i wiatr ów to leci? Fart, żart i wina. Tak, jaja! Żywy, na bzdety mu to....Tak u dam ano!palindromader
(źródło: wyklejanki.lli.pl)

Dużo palindromaderów jest w mojej książce "Gór ech chce róg", nie podam jednak ile, bo to zależy od umowy (jak długi ma być palindrom, by go tu zaliczyć, pomijam już kwestie estetyczne, moje palindromy są pisane w zupełnie innym stylu w stosunku do palindromów autora terminu "palindromader"). Oto wybrane palindromy:

Smutny utwór, w którym "Oni" mają, a nam praca i pusty talerz:

Ule ma, złota, sukmany car. Pop jada. Bandyta z relatywistkami (moda!) nada na dom im akt siwy. Talerza ty dna badaj! Po pracy nam kusa to łza, Melu.

Jeszcze gorzej od nas ma kot:

I bul, to kumy wór apetytu. Jadamy do woli. Kot ten netto kilo wody ma. Daj utyte parówy mu. Kot lubi.

Wreszcie radosny opis uczty, udo mamuta wszystkich zaspokoi:

"Raj" oberża. A narodu tam, Ika. Bar dał i soki nomadów. Oni wino, gołda Jana. Matoł - daj ład miodu. A tu mam: rabina tani bar mamuta udo im dał. Jadło tam. A na jadło goni wino, wóda - Moniko. Siła draba kima tu do rana, a żre bojar.

O tym, jaki na morzu tłum ( wersja skrócona):

Na morzu tłum: tam Iwona, Remus, Adela, drab, Atos, panna, Noe Lizus, baba naga. Fart im. A na morzu jak? Jula bale. Ula - gong. Nic nad to. Ale paka. A ci na Titanica! A kapela? Ot, dancing. No - Galu. Ela - baluj! Kaju - z Romanami (traf?): Aga, nabab Suzi, Leon, Anna Psota, barda Leda, Sumera nowi, mat "Muł", tuz Roman.

Komputerowe polowanie na ekranie:

W las saluty, rota Gila. Julu mysz ma. Kilku łowi. Do kata leci wlana tu mama i nago poluje. Ja sam kajmana mam. A nam jak Masaje Julo pogania mamuta, na lwice lata. Kod - i wołu klikam. Zsymuluj aligatory. Tu las salw!

Ile ma i może sekretarka:

A kto kata nawozi, nagrozi, ma krater, keson i kąt, siwy talerz, i ma populizm (z ilu popami?), z relatywistką kino? - sekretarka mi zorganizowana, ta kotka.

Kolejny opis uczty:

Zuli dał Olo (mer) tort u Jula. Narodu moc. Je loda Noe Lizak. Ja tutaj i pop, a w dali kot ten. Metro tutaj. A na panią i na pana ja tu tortem, netto kila dwa. Popija tutaj Kazi Leon, a dolej co mu. Do rana - lu!. Jutro "tremolo", ład i luz.

Pijatyka przeniesiona w świat zwierząt:

A to im kino, grota gila. Tu mama ma literka. Popija tutaj popa kret i lama, mamut. Aligator goni kmiota.

U Zuli na wyrku (pomysł z książki, ale zestaw osób całkiem nowy):

U Zuli na wyrku samotna Flora, kynolog nago, Lasota, górnik "Sinol", Ezra - Kurd, ramola bard, osobnik Papkin, boso drab Al, Omar, drukarze, Loni skin "Róg", Atosa Logan, golony Karol, Fantomas - ukrywani. LUZU!

Chciwemu nie wystarczy nawet Kolorado:

Latem żartem dano mu Kolorado, a typ pyta o dar, o lokum, o nadmetraż, metal.

Zapoznajmy się z atrakcjami baru (war-top to war na topie, czyli wrzątek):

Ani baru atrakcja - Jan i ... wielki porter. A na jadło goni lufa. Oli kot ten. I dla wyżła mam utyte parówy. Mamy "Tymbarki". Mam i makaron, Adela. No i luba, tu mam "zjada". War-top i pikantna kipi potrawa. Daj z mamuta bulion. Ale dano raka mi. Mami krab myty, mamy wór apetytu. Ma małży Waldi netto kilo. A ful? - ino gołda Jana. retro pikle i wina, jajc karta u rabina.

Jeszcze o sekretarce:

Im akt, siwy talerz, kram taki zorganizowano: sekretarka ma krater, keson. A wozi, nagrozi kat Mark z relatywistkami.

Najwięcej długich palindromów (ponad sto!) jest w mojej nowej książce "Zagwiżdż i w gaz". Kto wyda kilkanaście złotych, będzie miał aż nadmiar czytania wspak. Na razie podam kilka najkrótszych spośród tych długich - już są one i tak ujawnione w broszurce "Może jeż łże jeżom". To oczywiste, że na stronie www jest tylko niewielka część, większość jest w książkach (wydawcom zależy, by książki się sprzedały) i trafi do Internetu ze znacznym opóźnieniem. A poniżej cudo - dwa palindromy w jednym palindromie:

I na humor dni lapsus - palindrom ma Tina, a saga "Fujary Raj" u fagasa. "Ani tam mord, ni lapsus" - palindrom - u Hani.

O pracowitości, ale i ukrywanym niecnym czynie pana o imieniu Urban:

Ej, Ela, ten Urban mech ci cały mył, a cichcem na bruneta leje.

Dziwne zwyczaje ma pan Trela:

Trela mawia, jada, bije. Lasko do trocin - a za nic ortodoksa lej i badaj. A i wam alert!

Nie lepiej prezentuje się pan Bąk Izydor:

Ej, Ula, Bąk Izydor świeże jada jeże i w środy z Iką baluje.

Dobry charakter mają natomiast dwaj panowie - mizantrop i pan Klat:

Matę mizantrop z relatywistą Klatem żartem dał Kazi. Zakład, metraż, metal, kąt, siwy talerz, port na zimę tam.

Trudno nie skończyć jakimś dobrym palindrmem o popijaniu:

Ma mini-bar "Łany" Drak. Tu pili literka z umiarem, po pracy: car, pop mera i Muza, "Kret" i liliput, kardynał, rabin, imam.

Czy to było tylko o piciu? To przecież pochwała umiaru (literka na ośmiu), relaksu (po pracy), różnorodności pijącego towarzystwa, tolerancji. Na koniec proszę zajrzeć do "erotyki", ten palindromader gdzie Adam rozmawia z Adą trzeba koniecznie przeczytać.


To w tej książce Stanisław Barańczak zaproponował nazwę "palindromader".
Szukaj książki w antykwariacie. Warto!

(20 kwietnia 2006,  Tadeusz Morawski)

część 2

Przypomnijmy, że palindromadery to długie palindromy. Nazwę tą wprowadził Stanisław Barańczak w książce Pegaz zdębiał wydanej w 1995 roku. W języku polskim sztandarowym palindromem jest zdanie kobyła ma mały bok (XIX wiek), dłuższy palindrom ma się więc kojarzyć nie z kobyłą, ale z większym zwierzęciem. Stanisław Barańczak nieprzypadkowo wybrał do tej roli jednogarbnego wielbłąda. Nazwa dromader występuje w wielu językach. Słowo palindromader ma 13 liter, pierwsze 9 liter to palindrom, ostatnie osiem - dromader. Dzięki tej konstrukcji nazwa palindromader przyjęła się w innych językach. Rozbudowywanie palindromów do większych rozmiarów nie oznacza, że Stanisław Barańczak nie docenia zalet zwięzłości w wypowiedzi. Oto fragment komentarza z książki Pegaz zdębiał:

" ...aforystyczna zwięzłość bywa w palindromie, a nawet w palindromaderze ... osobną wartością, równie cenną jak w sztuce pisarskiej w ogólności...". Autor radzi porównać ze sobą dwie wersje palindromaderów zawierających wzajemne relacje zduna i janczara:

i zduna zaraz cna japa janczara zanudzi

i zduna zaraz cna jawa budzi w gwałt tła, w gwizd, ubaw - a janczara zanudzi

Który palindromader ładniejszy - wybór zależy od gustu i wrażliwości czytelnika. A teraz zobaczmy, jak Stanisław Barańczak rozbudował stary palindrom o kobyle z małym bokiem. Autor twierdzi, że w jego palindromaderze kobyła żyje w znacznie korzystniejszych dla jej wzrostu warunkach:

kobyła ma manny żywo je; żywiej zje i wyżej - o wyżynna! - ma mały bok

Palindromadery Stanisława Barańczaka mają co najmniej 29 liter, niekiedy jest to więcej niż sto liter. Jeszcze dłuższe palindromy są nazywane mega-palindromami - mają one tysiące liter. Linki do mega-palindromów Tadeusza Morawskiego, Józefa Godzica oraz Stanisława Barańczaka są tutaj.

A teraz dłuższy palindrom Edmunda Johna z książki Palindromy pana Johna.

Oto ktoś od dawna inwestuje w domy mody pewnej Ady:

ot, i buli on w Ady domy mody dawno i lubi to

Z wielu długich palindromów Józefa Godzica, zgromadzonych w maszynopisie 1000 razy "wte i wewte" wybrałem trzy utwory:

Co Nela dała i co jeszcze ma?

a i Nela podskokami ser dała, dres i ma koks do palenia

O kimś, kto dość dużo dał:

dał kopię, pamiętam, matę i mapę i pokład

Ktoś zmiecie bór, wcześniej będzie próba na sadzie:

da się, to im zmiotę bór pana, a na próbę to im zmiotę i sad

Na koniec trochę więcej moich palindromaderów wybranych z książki Zaradny dynda raz. Jest tu też trochę najnowszych utworów.

Zwykle na różnych szczeblach tworzy się ośrodek władzy z wodzem i jego świtą:

a na Dwór to łamagi i gama łotrów dana

Czy dobrze jest mieć coś chociaż we śnie?

rabi ma koszmarki (ładne sen dał). I kram z sokami, bar

Dużo się dzieje, ale tak bajkowo, że to też chyba tylko czyjś sen:

kat Pąk Izydor świni w Śremie. Lila grabi bar.
Galilei mer świni w środy z Iką Ptak

Dziwne życzenia draba z Ulm:

Iwo, drab z Ulm (ogolony) kata błagał:
"bata kynologom! Luz bardowi!"

Kombinacja dwóch znanych palindromów o kobyle i wole prowadzi do przeciwnych wniosków dotyczących obu zwierząt:

wół utył, a mi kobyła ma mały bok i mały tułów

Czy warto się aż tak zadłużać?

no, zaginarki na raty spłacał, psy, taran i kran, i gazon

Mądra Ada wiele wie, ale pamięta, że milczenie jest zlotem:

Ada goła ma tez od "A" do "Zet", a mało gada

Coś wojskowego, i coś z życia cywilów. Dwa palindromadery:

karabela, "Sten" i bagnet, tu armata - a tam raut, ten gabinet, sale, barak

raz cywil boso mami: "mam osobliwy czar"

Chyba jednak tylko nieliczni nasi rodacy są tacy?

oto nasi podają rurą jad. Opisano to

Dlaczego Margot chce się oddać muzyce?

o, i gada Margot: "Ateno, rabuś u baroneta? To gram adagio

Zula coś łowi, a co robi matoł?

Zula łowi. A to matoł - "Młota" mota i woła: "luz!"

Fatalna pomyłka przy łapaniu kota:

tu go, kota, łapał Zorro. Złapał - a to kogut!

Dwa palindromy z udziałem masonów:

ma typ mason keramzyty z Marek? No, sam pytam

ino sami latali. Manola balonami latali masoni

Kobyła "Gazela" znajduje motywacje do galopu:

ej, u Pola "Gazela" - kobyła. Ma mały bok, ale zagalopuje

Nieszczęścia chodzą parami:

ot, i psikus: i amok tatko ma, i suki spito

I jeszcze trochę o nadmiernym piciu:

nago piękni spili Lili psinkę i pogan

Matoł i Mela ululani na lulu. Ale miło tam!

Niewiele mamy, ale jesteśmy zadowoleni:

kawusię z Okinawy mamy, Wani kozę i suwak

Skoro już zjawiła się ta Okinawa - o co pytał pewien pan tej wyspy?

pytał z Okinawy bard o lokaja, jak Olo? Draby Wani?, Kozła typ?

Łapał i złapał:

a to i diabłu Igora złapał, i łapał za rogi u łba - idiota

Studentka na kei poderwała mata, ale marzy jej się dziekan:

mata na kei zdybała i chciałaby dziekana tam

Tymczasem pewna Mela bawi się z jakimś cywilem:

oto na wyrku Meli wyczyny z cywilem. Ukrywano to

Pan Trela decyduje się na niezbyt honorowe metody podrywu, ogłaszamy więc alert:

Trela ululane chce. I nie chce na lulu. Alert!

Jeszcze trochę erotyki dla dojarek"

a dojarkom całowanko. Załoga goła z okna woła - cmok! Raj! Oda!

Zachęta do dobrej potrawy w ciepłym pomieszczeniu:

Jim, jedz serdelki w ćwikle. Dres zdejmij!

Kończymy aluzyjną wzmianką o poetach:

jady darmo te opijaj i poetom rady daj

Mnóstwo palindromów, i krótkich i długich, jest w mojej książce Zaradny dynda raz. Książka jest wciąż do kupienia za około 15 zł w ofercie internetowej. Kogo stać na większe zakupy może też kupić wznowioną w 2008 roku książkę Stanisława Barańczaka Pegaz dęba.

(28 grudnia 2009,  Tadeusz Morawski)

część 3

Ogólne opisy i komentarze są w części 1 oraz części 2. A teraz palindromadery. Zaczynamy od Stanisława Barańczaka, palindromadery z książki Pegaz zdębiał:

Frustracje Halki, która wyemigrowała do USA:

akt? - no, jęk, raj ufania...Mija to (gafa) niby dym...O, Halko z Oklahomy,
dyb i na Fagota - Jima, i na Fujarkę - Jontka!

Może pod wpływem tych frustracji przestaje się podobać nawet Zakopane?

Zakopane - pyszne? Ten zsyp? E, na pokaz!

O tym, co zrobi mason. Połączenie trudnych słów "Żoliborz" oraz "loża" daje ciekawostkę - w samym środku palindromu występują kolejno litery: ż ą ż:

a mason zrobi lożą Żoliborz: nosa ma

I jeszcze o niefrasobliwości pewnego siebie podrywacza Kazika:

"Taki cel ataku", dodał Kazik: "Erotomana na motorek -
i zakład o dukata: leci kat!"

A teraz dłuższy palindrom Edmunda Johna z książki Palindromy pana Johna, w którym panna Ada chyba zbyt mocno interpretuje pocałunek pewnego pana:

Ada, panna pocałowana woła - co pan napada

Z maszynopisu Józefa Godzica 1000 razy "wte i wewte" wybrałem palindromader:

te wdowy "Wołgą" jadą, żądają głowy w odwet

A teraz moje dłuższe palindromy z książki Żartem dano nadmetraż. Czasem znajdziemy tutaj także jakieś nowe palindromamdery.

Na banieczce, pewnie po piwie:

i lali ci na banieczce, i na bani ci lali

Niepoprawne zachowanie może zaprowadzić do aresztu. Nie zawsze jest tam aż tak źle:

ale i bywalec mamra gada: gar mam, cela wybiela!

Nie do uwierzenia jest miła wiadomość o dotacji:

o, tam napisano: dotacja! Jajca? To do nas? I pan ma to?

Pewien mat dość dużo różnych towarów kupił:

mat nawydawał: ano tu reja, bela, ikra, sroka,
korsarki - ale "bajeru" tona! Ława, dywan tam!

Co pływa w rzece. Niespodzianka wywołuje gwałtowną reakcję pewnego pana:

kilo banana pływa - zawył pan Anabolik!

Ktoś napsocił? Odpowie za to przełożony:

kino, "nakicał" pleban Abel - płaci kanonik!

Ich pięciu i ona jedna. Pili winiak:

Ala, winiak tu pili: Leon, Olo, Tolo, Noe - liliput, Kain i Wala

Tere fere kuku - strzela baba z łuku:

ej, u Lopka ta Iza Kanikuła ma łuk i na Kazia tak poluje

Trzy palindromadery o jedzeniu, nie zawsze przyzwoite te jedzenie:

ale dano gar tse-tse jeżom. Ada Jęk tę jętkę jada.
Może jest estragon - Adela?

może jajca lokajom, a moja kolacja jeżom?

a mus z okna da nam rabuś - u barmana danko z suma

Jada się w barze, ale można też tam hasać:

ma tani bar "Grubas", a hasa burgrabina tam

Można hasać w innym sensie. Tu pewien pilot ma duży wigor, ale wyraźnie przeliczył się ze swymi możliwościami:

ale hasa pilot: u Asi błagał bis, a u Toli pas? A Hela?

Niezwykłe powodzenie u panów ma pewna Zyta:

ech, chce i co piąty z Zytą. I pociech chce!

Pąk Izydor, postać fikcyjna, jest bardzo popularny w Internecie dzięki palindromom. Tu bawi się on z pewną Iką:

a i nagi kat Pąk Izydor świni w środy z Iką - ptaki gania

Ciekawe wydarzenia obserwuje pewien łysy pan:

a to ma łysy wydarzenia: Zula łowi, Alan sarka na krasnala
i woła - luz, a Inez rady wysyła, mota

Interesujący raut. Z powodu utajnienia repertuaru palindomader jest dość krótki:

o, na wyrku raut. Repertuar ukrywano

Uzdolniony muzycznie mim ma nieoczekiwaną wadę:

oto mim, adagio gra, largo - i gada mimo to

Mądry nie powinien schlebiać bogatemu, ale...

ej, u Reja bogaty dureń. Erudyta go bajeruje

Prości ludzie też czasem zarobią. Gratulacje!

Julu, targ opili, bo raz zarobili. Pogratuluj!

Naprawdę wielkie bogactwo to własny atol i flota:

ma tuz Roman "Atol Fantomasa". Samotna flota na morzu tam

Co łapał, a co złapał Ikar?

Ikar łapał za bark kraba - złapał raki

Te raki są w rzeczce, jak znalazł się tam mors?

ej, sromota, na rzeczce z rana to mors je

A może zjemy tanie kotlety z sorga?

ej, Zuli z sorga zraz "Czar" za grosz. Ilu zje?

Zwierzaki popijają Tokaj z liliputem:

tu pili literki Tokaju: wydra, hardy wuja kot i kret i liliput

Zjazd absolwentów szkoły im. Reja. Trunki trochę podejrzane:

ano Eldorado, tu "Reja" zjazd, a sale z "jabolem" Melo - bajzel.
A "sad" zajzajeru to dar od Leona

Na koniec porównanie poziomu życia bandyty i przeciętnego obywatela:

z relatywistami jada bandyta. Złoto, kapitały ma.
A nam kusa sukmana. A my? Łat i pak oto łza.
Ty dna badaj. I mat! Siwy talerz!

Mnóstwo palindromów, i krótkich i długich jest w mojej książce Żartem dano nadmetraż. Książkę można kupić za około 15 zł w ofercie internetowej. Kto może wydać więcej niech kupi także wznowioną w 2008 roku książkę Stanisława Barańczaka Pegaz zdębiał.

(01.04.2010,  Tadeusz Morawski)

Powrót do strony głównej

Przewiń na początek

część 4

Definicje, komentarze i opinie znajdują się w części 1 oraz w części 2. A teraz palindromadery.

Zaczniemy od palindromaderów Stanisława Barańczaka z książki Pegaz zdębiał.

Oto utwór nawiązujący do hobby zasłużonego polityka:

albo nałowi ci Wałęsa masę ławic i woła: "Nobla!..."

Różne zwyczaje Rosjan i Amerykanów:

na wiecu: "No, Jim, jedz bób; zdejmij onuce, Iwan!"

Wzniosłe wezwania i ostrzeżenia w nieco zawiłym palindromaderze:

tama idei w oparach cudu: daj do oporu, Europo!
Od jadu duch cara powie: "Diamat!"

A oto palindromy Józefa Godzica wybrane z maszynopisu 1000 razy "wte i wewte"

Wesołe towarzystwo, szkoda, ze nas tam nie ma:

oni, wiadomo: karty, cytra, komoda i wino

Słabo idzie robota przy saniach ... zdunowi:

Zakopane i nas nudzi, bo rok tam, matko, robi zdun sanie na pokaz

Komu dano ten wóz?

wóz samotny syn dał - ładny syn Tomaszów

Nieco więcej palindromaderów z mojej książki Raz czart - raz czar.

Godne podziwu wyczyny pewnego magnata:

a i nagi magnat sumy łowi, woły mustangami gania

Wszechstronna aktywność mera jakiegoś miasteczka w Rosji:

mer Itizow i mył sodą sanie, i na sąd osły mi wozi TIR-em

Modne jest podsłuchiwanie i podglądanie. Nie możemy zostać w tyle:

o, Tym, i z Diwą ten rolnik Pupkin. Lornetą widzimy to

Ela ma niezbyt kulturalnego przyjaciela - cywila:

ej, Eli cywil świeże je jeże i w śliwy ci leje

Smerf je dość pospolitą potrawę:

ej, ma smerf u Kazi bób i za kufrem sam je

Kamela weseli się w pewnej willi:

ale ma koło Sewilli w willi wesoło Kamela

Najlepsze bale są na Bali:

Matoł i Mela, i laba na Bali - ale miło tam

Nie dla każdego hulanka dobrze się kończy:

rogi wnet, a z Margot sto gram za ten wigor

Co wspomina i co ma pewna pani:

nago botanika miała, i ma kina, tobogan

Dwa palindromy o ławach tworzą zgrabną, nonsensowna historyjkę:

ławy za kufrem smokom smerf ukazywał

i co noc pokazywał, że też ławy zakopcono ci

Jakie zarzuty postawiono pewnemu mrukowi?

co ma mruk? Tu zrazu zarzut - kur ma moc!

Realistyczny opis karmienia orek:

i orkom rad matoł daje jadło tam. Darmo kroi

Co lubi pan o imieniu, a może nazwisku Urban?

ot, i buli na brunety ten Urban, i lubi to

Przykład obywatelskiej postawy - co nagromadzono, to oddam:

darmo nagromadzono? Zdam organom rad

Jakaś para narozrabia w barze o nazwie "Zoran". Środkowa część palindromadera (pogrubiona) to znany palindrom Edmunda Johna:

a i bar "Zoran" ma tarapaty. Ta para tam narozrabia

Biedny Filip nie wytrzymał kolegowania się z ułanami:

a tak ułani Filipa zapili. Finał u kata

Nietypowe trunki, czy warto spróbować?

ma typ "Siki Nomadów"? A "Wóda Moniki"? - Spytam

Mokra jodła jako afrodyzjak dla dojarek:

mokra jodła z sadu da szał dojarkom

Dziwne zwyczaje pewnego kata:

ej, Elu, kat pedant nago rano jada?
Gadaj! On arogant. Na deptaku leje

Czy diabeł naprawdę jest idiotą, czy Iga taka straszna?

a to i diabeł Igę tam tuli. Filut! Ma tęgi łeb, a idiota

Kto latał samolotami, a kto balonami?

no, samolotami latali Manola bracia i car.
Balonami latali: mat, Olo, mason

Nużą nas ciągle referenda i referaty:

o co pyta referendum? Żmudne referaty po co?

Akcja przeciwko paserom:

mores, a ponadto "lany" nalot dano paserom

Reklama sedesu. Zauważmy, ze słowo sedes to też palindrom:

żartem raimy wam sedes - ma wymiar metr aż!

Liczna komisja w merostwie wybadała hycla:

u mera hycla wybadali: Bil, Ada, bywalcy haremu

Konie muszą mieć więcej miejsca!!!

żartem ambaras - kobyła ma mały boks. "Arab" ma ... metr aż!

Cztery palindromy o popijaniu:

my z Cinzano, a tu arak, bibka, raut. A ona z niczym?

i na pikle tu bak "jabcoka", koc "Bajka", butelki pani

sake ma diwa batalionu tu. No i lata bawidamek As

ej, tu syn i war popił, a u tyrana rytuał i poprawiny sute

Wypowiedź o dyndającej z rei szmacie:

a tam z Sandomierza Ładny duka:
jak "U" dyndała z rei modna szmata

Naprawdę bezsensowna zbitka słów:

a kat, akt i bzika miłe pustki, nici, na balu Ula,
banici...Nikt? Supeł i maki - zbitka taka

Mnóstwo krótkich palindromów i palindromaderów jest w książce Raz czart - raz czar.
Książkę można kupić za 15 zł w ofercie internetowej, a kto ma więcej niech kupi także wznowioną w 2008 roku książkę Stanisława Barańczaka Pegaz zdębiał.

Na zakończenie przypominam mój znany palindromader, który wydaje mi się ze wszystkich najładniejszy, może ze względu na sytuację, którą opisuje.

Oto rozmowa Adama i Ady po upojnej nocy zakończona życzeniami dla wszystkich miłośników palindromów.

a kat, a lew on co noc.
Mawia typ Adam: "a ty wyżyta?"
"A ty żywy tam" - Ada pyta.
I Wam co noc nowela taka!

(07.12.2010,  Tadeusz Morawski)

Powrót do strony głównej

Przewiń na początek