Strona główna
Wstęp
Aktualności
Archiwum
Opinie
Zagadki
Linki
O Autorze:
  –nauka
  –palindromy
  –Wikipedia
Kontakt
Palindromy:
  –bank
  –dla dzieci
  –erotyka
  –imiona
  –jemy
  –konie
  –koty
  –krótkie
  –megapalindromadery
  –nadesłane
  –najdłuższy
  –palindromadery
  –piętrowe
  –polityka
  –popijamy
  –psy
  –raki
  –różne
  –skróty
  –słowiańskie
  –wiersze
  –wspak
  –z "palindromem"
  –zwierzęta

WSTĘP

Powrót do strony głównej

Jeśli nie przeczytałeś tekstu o palindromach z 2007 roku, zrób to teraz.

Poniżej krótkie informacje o tych autorach polskich palindromów, których twórczość została utrwalona w postaci książkowej.

Julian Tuwim (1894 - 1953), wybitny poeta, pisarz i tłumacz. W książce Pegaz dęba (1950) opisał najciekawsze przykłady zabaw słownych, m.in. anagramów, palindromów, tautogramów, lipogramów, wierszy obrazkowych i kalamburów. Palindromom poświęcony jest rozdział "O pewnej kobyle i o rakach". Zawiera on wiele informacji dotyczących historii palindromów na świecie. Jest tam najstarszy polski palindrom autorstwa ks. Wojciecha Waśniowskiego (XVII w.): co w onei? Ow pokoy y okop, woien owoc oraz najbardziej znany, pochodzący z XIX wieku (autor nieznany): kobyła ma mały bok. Jest też sześć utworów autora książki, m.in. muzo, raz daj jad za rozum. Więcej o autorze w wikipedii.

Edmund John (1894 - 1989), architekt (wykładał na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej), malarz związany z Kazimierzem nad Wisłą, ceniony plakacista, projektant znaczków pocztowych i okładek książek. Autor bardzo wielu palindromów, których wybór w postaci książki Palindromy pana Johna wydał w 2006 roku jego syn, Jacek John. Książka zawiera ponad sto palindromów. Przykłady: Ada raportuje, że jutro parada, Ale uda szałowe me! - Woła z sadu Ela, Ada, panna pocałowana, woła: "co pan napada!".
Wspomnienia syna Edmunda Johna tutaj.

Stanisław Barańczak (ur. 1946), wybitny poeta, tłumacz, krytyk literacki, wykłada literaturę polską na Uniwersytecie Harvarda w USA. W książce Pegaz zdębiał (1995) znajdują się anagramy, palindromy, lipogramy, turystychy i inne zabawy sławami. Książka zawiera rekordową liczbę pangramów (zwanych przez autora alfabetonami) - Stanisław Barańczak ułożył ich aż czternaście!. W poświęconym palindromom rozdziale "Palindromadery" zamieścił on 29 dłuższych palindromów, nazwanych przez niego palindromaderami. Jest też autorem megapalindromu. Oto przykłady palindromaderów: I lali masoni wydrom w mordy wino, sami lali, Kobyla ma manny żywo je, żywiej zje .i wyżej - o, wyżynna! - ma mały bok. Więcej o autorze w wikipedii.

Józef Godzic (ur. 1930), emerytowany elektryk i kinooperator z Rzeszowa, autor wydanej w 1996 roku książki Echozdania czyli palindromy. Książka ta zawiera tysiąc palindromów. Jest on autorem algorytmu, pozwalającego na utworzenie ponad stu bilionów palindromów. Algorytm ten zawarty jest w czterotomowym maszynopisie Taaaaaaaaaka księga. Jest ona też nazywana Księżycową Księgą, gdyż napisanie palindromów wygenerowanych przez algorytm dałoby książkę o grubości porównywalnej z odległością Ziemia - Księżyc. Algorytm uhonorowano dyplomem Guinessa. Innym interesującym zbiorem jest maszynopis Tysiąc razy "wte i wewte" (palindromy) zawierający tysiąc palindromów, częściowo nowych, a częściowo z wydanej uprzednio książki. Palindromy są uporządkowane alfabetycznie. Józef Godzic jest też autorem ponad stu kolorowych rysunków ilustrujących jego palindromy oraz dwóch magapalindromów. Maszynopisy można obejrzeć w Muzeum Palindromów. Więcej o autorze tutaj.

Tadeusz Morawski (ur.1940), profesor elektroniki pracujący w Instytucie Radioelektroniki Politechniki Warszawskiej, autor wielu książek i podręczników z teorii pola elekromagnetycznego i techniki mikrofalowej. Wypromował 22 doktorów. Kilka lat temu zainteresował się palindromami i stał się czołowym ich twórcą. Od 2005 roku wydano ponad dwadzieścia książek z jego palindromami. Siedem z nich to autorskie zbiory, każdy zawiera tysiąc palindromów. Są to: Gór ech chce róg, Zagwiżdż i w gaz, Zaradny dynda raz, Żartem dano nadmetraż, Raz czart - raz czart, Elf układał kufle, A guru ruga. Ponadto książka Może jeż łże jeżom zawiera fraszki różnych autorów z jego palindromami. W książce Kobyła ma mały bok T. Morawski opisał historię polskich palindromów, a jego książki Aga naga oraz Trafili, popili, fart to małe antologie palindromów erotycznych i pijackich. Przeznaczone dla młodzieży książki A kilku tu klika, Palindromy i inne zabawy słowne oraz kolejne Wór mrów i Listy palindromisty zawierają palindromy i różne gry słowne. W książce 72 palindromy na wesoło znajdują się ilustrujące palindromy rysunki Andrzeja Męczyńskiego, a w książce Palindromadery znajduje się ponad trzysta dłuższych palindromów. Z okazji pięciolecia utworzenia strony internetowej www.palindromy.pl wydano książkę Palindromy.pl - Antologia. Rozdziały z palindromami znajdują się też w pracach zbiorowych Panoppticum I, Lepiej i gorzej, Nagie serca. T. Morawski wygłosił ponad sto pięćdziesiąt odczytów o palindromach. Na stronie internetowej umieścił trzy swoje megapalindromy. Najdłuższy z nich (33 tys. liter) króluje w światowym Internecie, podobnie jak najdłuższy palindrom-wiersz (4400 liter). Z wiersza tego można utworzyć ponad miliard miliardów krótszych rymowanych palindromów. Jego niekomercyjna strona www.palindromy.pl miała już dziesięć milionów wywołań. Tadeusz Morawski utworzył w Nowej Wsi koło Serocka unikalne Muzeum Palindromów, które można zwiedzać po nawiązaniu kontaktu e-mailowego. Więcej o twórcy palindromów w Wikipedii.

Powrót do strony głównej

Przewiń na początek