Strona główna
Wstęp
Aktualności
Archiwum
Opinie
Zagadki
Linki
O Autorze:
  –nauka
  –palindromy
  –Wikipedia
Kontakt
Palindromy:
  –bank
  –dla dzieci
  –erotyka
  –imiona
  –jemy
  –konie
  –koty
  –krótkie
  –megapalindromadery
  –nadesłane
  –najdłuższy
  –palindromadery
  –piętrowe
  –polityka
  –popijamy
  –psy
  –raki
  –różne
  –skróty
  –słowiańskie
  –wiersze
  –wspak
  –z "palindromem"
  –zwierzęta

PALINDROMY O ZWIERZĘTACH
(autorem większości palindromów jest T. Morawski)
cz.1

[1] [2] [3]

Powrót do strony głównej

W końcu 2005 roku wystartowała ta strona. Czytelnie Biblioteki Narodowej były wtedy chwilowo nieczynne i mogłem wpisać tylko swoje palindromy (z książki "Gór ech chce róg"). Tematem były zwierzęta. Obecnie uzupełniam ten zbiór o palindromy wyłapane z sieci (oznaczenie N, jeśli nie wiem, kto jest autorem) i o utwory z książek S. Barańczaka (B) oraz J. Godzica (G).

orkom mokro (G)
me suki z dzikusem (G)
a to kanapa pana kota (G)
łapał za kran, a kanarka złapał (G)
a spała i nago poganiała psa (N)
a tu mam mamuta (G)
może jutro ta dama da tortu jeżom? (G)
udoi miś i miodu (G)
i lali masoni wydrom w mordy wino, sami lali (B)
i gonimy barką tą kraby, minogi (G)
jeż largo gra lżej (G)
o, na ryby rano (G)

(luty 2006,  Tadeusz Morawski)

A poniżej moje, wpisane wcześniej palindromy.

i wabi wół ów i bawi
ino gnam jak kajman goni

Ada jest estetką. Baca Bąk te tse-tse jada.


Bzyg pospolity (fot. A. Nuzban)
Nie jest to mucha tse-tse i nie jest jadalny.

a tu mam odę do mamuta
ej, żyrafa ryż je
kurka owa w żer, żre żwawo, a kruk?
a kruk otyły to kurka?
może jeż łże jeżom?
sok! - atak os
ino gile Roman na moreli goni


"ej, żyrafa ryż je"
konkurs w Szkole Podstawowej nr 2 w Zielonce
grudzień 2006


a na lwicę nęci wlana
jeż Lary tyra lżej
orki makro - norka mikro
wół skarb - brak słów
jeż leje lwa - paw leje lżej
napływ żab - aż wył pan
tu ma makaka mamut

leci bażant na żabi cel


(fot. A. Nuzban)

ej, Ulu, mysz symuluje
Zulusa lama ma lasu luz
może jadło tam Matoł da jeżom?
może "jojo" jeżom?
to kare tarpany by na Prater ? a kot?
netto kilo ma sam Oli kot ten

a z Okinawy na tany Wani koza


fot. T. Morawski

Ada Jęk tę jętkę jada
ej, u Lopka ryży rak poluje
o, na ryby, raki - wikary by rano
metrażowo sum musowo żartem
i wołu Kaja da, jak ułowi
a nam jaka trawa warta kajmana
Ada, jeż łamaga małże jada
ułowili psa, spili wołu
a mi kret "Eter" kima
a kto kota ma? to kotka
za gepardy hipopotam - a to pop i Hydra, Pegaz

w łóżku żaby, ryba, żuk, żółw


Biegacz złocisty (fot. A. Nuzban)

wół utył, a mi kobyła ma mały bok i mały tułów
łapał za tokaj a kota złapał
może jaja? - baba baja jeżom
Nowy wór apetytu: karp, rak. Utyte parówy won.
rada nam kobyła mały bok ma na dar

(27.12.2005,  Tadeusz Morawski)

PALINDROMY O ZWIERZĘTACH
cz.2

[1] [2] [3]

Powrót do strony głównej

Kontynuujemy publikację palindromów o zwierzętach. Miłośników zwierząt zapraszamy też do działów: koty, konie, psy.

Oto palindromy znalezione w dawnych wydaniach pisma Rozrywka. W nawiasie podano rok publikacji oraz pseudonim lub nazwisko autora.

a mamusia i suma ma
(1973, Lipiec)

a tu mam mamuta
(1960, Beer)

A teraz kilka palindromów Edmunda Johna z książki: Palindromy pana Johna:

a i włóż jej żółwia
cukier żaba żre i kuc
my tu lwy mamy w lutym

Dodajmy do tego palindromy Józefa Godzica z napisanej niedawno i nie opublikowanej jeszcze książki 1000razy wte i wewte (część utworów pochodzi ze znanej książki Echozdania czyli palindromy):

a krowo do worka
Ala, bo jeż i niżej obala
a, łowy?! - Bażant na żaby woła
a nam jak on da na dno kajmana
a tu mam od żab aż do mamuta
ej, za rok i sikora zje
ejże, jaja jeż je

Poniżej otwieramy worek z moimi palindromami:

może jeż łka jak łże jeżom?
może jazz i pizza jeżom?
a balotaże jeża to laba
i w łóżku huk żółwi
ale zagaja gazela
Ada bąki piką bada
a nam jak tuli filut kajmana?

NIP krów - oto wór kpin
ale zagroda - tam matador, gazela
na figle boa? Ma obelgi fan
no, ty poklaszcz, salko - pyton!
Ada, jeż Łamaga małże jada
Ada goła im ślimaka da - Kamil śmiało gada
spał kajman nam jak łaps

Aram okłamał komara
Ada bąki po co piką bada?
na robaki mika? Boran?
ino gest esteta ma - te tse-tse goni
a wór ma mrówa
a na fason osa fana
pyta mazgaj: a gza ma typ?
a wór miodu udoi mrówa?
soda Jana na jad os?
ale dano gar tse-tse jeżom. A może jest estragon, Adela?
jad i mrów wór mi daj!
Aram okiwał psiaka i spławi komara
ma test esteta - ma te tse-tse tam

kurka gęga, gęga kruk
a kwakała kawka
ino gile Roman na moreli goni
ej, Ela, kurka na kruka leje
i kat płatał ptaki
łapał za sake - bekasa złapał
ile kur ma mruk Eli?

soki na psi targ. Gratis pani kos
znowu kurka gęga, kruku, w ONZ
kurka owa w żer, żre żwawo. A kruk?
jad moli gilom daj!
i bawi tu go kogut i wabi

jelonku, sukno - lej!
Zula łowi, a na lwice leci wlana i woła - luz!
a tu mam oko w oko mamuta
Iza, ładna panda łazi
Ani panda zad napina
i wożę makaka mężowi

ino gnam jak kajman goni
a i wam za gepardy wydra - Pegaz mawia
tu ma makaka mamut
a tu mam odę do mamuta
a wór ma miś i ma mrówa
ej, tu mamut jetu go, kota, łapał. Złapał - a to kogut!

i wabi Kenara baranek i bawi
Iwo, rum Eli lali lemurowi?
i zdamy Wani kozy z Okinawy Madzi
ej, Ulu, mysz relatywistka akt, siwy talerz symuluje
w łóżku żywo - nowy żuk, żółw
korki włóż, a typ pyta: żółwi krok?
ej, u Sułka tu mama na mamuta kłusuje

a wlani ułowili wołu i na lwa
a żyrafa (gafa!) ryża
łani gyros - oryginał
a typ wół o połów pyta
Ani baranki w kwik. Na rabina!
ułowili mili wołu
kawusię z Okinawy mamy, Wani kozę i suwak
i kret napada panterki?

łapał Zana rabin i barana złapał
i na lwa pacan, a na capa wlani
a na jawor krowa Jana
ej, u Lopka ssak poluje
i wabi muł tłum i bawi
i mamuta baba tu mami
moc lamy - malcom!
kino, lew - a ma welonik
że to na wyrku wór bobrów ukrywano też
a to kłamał koala, okłamał kota

ej, Ula ma karmin i nim raka maluje
kraba za bark!
okoni rosa, las, Orinoko
a to małży wigor srogi wyżła mota
Ada, jak Sara karaska jada?
i karana łowi i woła na raki
Mani kareta na te raki nam
Ikar łapał za bark kraba - złapał raki
ej, u Lopka rak poluje
Ada, jeż łamagi giga-małże jada
o, na rekiny by Nike rano

Ada, panikarz raki napada
o, na ryby dwaj, a ja w dyby rano
sumy do wody - mus!
kosił zalany wikary, raki wynalazł i sok
metrażowo sum musowo żartem
w łóżku żaby, ryba, żuk, żółw
znowu, tato, morsy. Sromota tu w ONZ
dał wór małży, wyżła, mrów ład
i karana na rzeczce z rana na raki?jelenovi pivo nelej!

Tadeusz Morawski, 06.08.2008

PALINDROMY O ZWIERZĘTACH
cz.3

[1] [2] [3]

Powrót do strony głównej

Kontynuujemy rozszerzanie naszego zbioru palindromów o zwierzętach. Zaczniemy od kilku palindromów Józefa Godzica z niedawno napisanego i nie opublikowanego jeszcze zbioru: "1000 razy wte i wewte":

ejże, tkliwy wilk też je
...i ma krowę, dowiodę. Doi wodę workami
i o milimikron ogon orki, mili moi
i sumy buli luby - musi
jeż leje lżej
no, rakami spasa psi makaron
i gonimy barką tą kraby, minogi

A teraz trochę moich palindromów:

ej, Eli Kamil świeże je jeże i w ślimaki leje
a mi kret "Eter" kima
ale zagwizdała dziw - gazela
ale zagina parol o rap Ani gazela
Ada, jagnię Inga jada
może jadło tam matoł da jeżom?
a pilotaże jeża to lipa
może jaja? Baba baja jeżom
molo jeżom? Może Jolom?

wół skarb - brak słów
a krasula, Alu, sarka
Ada, nam jak Ala kajmana da?
Julu, mysz symuluj!
ej, u kota kret napada, panterka tokuje
ej, żyrafa gafa ryż je
ej, u Lopka ta wlana na lwa tak poluje

Jula, makaka maluj
tu mami mamut
a tu mam co noc mamuta
a ma literka kret i lama
tu pili lżej: karaś i miś. A rak, jeż, liliput?
Iwo, ładna panda łowi
a tu mama łowi i woła mamuta
a z Okinawy na tany Wani koza

i karana na rzece z rana na raki?
ej, za nic wikary raki wcina, zje
Iwona jada mus. Z okna danko z suma da Janowi
o to i kraba ma bar "Kioto"
nowy wór apetytu: karp, rak. Utyte parówy won!
a to mors i karani na raki? Sromota!
Zula łowi kraba za bark i woła - luz!
w łóżku żaba - bajer, Reja baba, żuk, żółw
a Nike rano na rekina?

Ikar u nas złapał z Sanu raki
o, na ryby to koty by rano
i na raki to kot "Ikar" Ani?
ej, u Lopka ryży rak poluje
a Kain raki jada. Daj i karniaka
o, na ryby, raki wikary by ranoAla, dziki z dala

ej, Elka, rak leje
masowo sum musowo sam
a wlani za rybą by raz i na lwa
Ani wyżła mamusia da, i suma, małży, wina
a mus z okna da nam rabuś. U barmana danko z suma

Iwona, jest estragon. A dano gar tse-tse Janowi
Iwo Łysoń osy łowi
Ada Jęk tę jętkę jada
kino - lasso w os salonik
sok arbuza - gazu, brak os
a to kino: gzów wóz goni kota
o, i na test Estrada da dar: tse-tse tanio
komarów wór - amok
a wór mini ma mini-mrówa

wóda wozaka to taka z owadów
a typ Aram o komara pyta
Juda gza ma? Zgaduj!
na bilans os, na Liban!
kosmos os - osom sok!
Ada jest estetą, te tse-tse jada

kurka kuka, kuka kruk
a kwakała mała kawka
jada gil owada? Woli? Gadaj!
łapał za sok, a kosa złapał
kotna żaba, a bażant OK?
ej, u kota kurka kruka tokuje
Kain o kosa pyta, a typ As o koniak
że ta gęgawa gęga też?
a kur kuka tak u kruka

co ma mrukliwy cywil? Kur ma moc
kur ma jaja mruk
kur kły! - Wył kruk
ej, Ula misę gęsi maluje
to kat na żaby - bażant. A kot?
i mała kawka kwakała mi
na wydruku: u kur dywan
kurki wabi i bawi kruk

tu pili literki w łóżku: żaba, żuk, żółw i kret i liliput
mamuta w dyby? Dwa tu mam
jeży wigor. Zaraz rogi wyżej
może już dżdżu jeżom?
ej, Ela, żyrafa ryża leje
ułowimy z "Czczym" i wołu
ma ster kret Sam
ułowili psiaka i spili wołu

a to kangur "Fru" gna kota
i sołtys syt łosi
może jeż łysy łże jeżom?
jeż "Lejtnant" je lżej
wół syty słów
muł tutaj, a tu tłum
Ada, jawor krowa jada?
a tu mama łajała mamuta
z Ulm oda "Gadom luz!"
Oto nasi po wór bobrów. Opisano to

(Tadeusz Morawski 04.09.2008)

[1] [2] [3]

Powrót do strony głównej